ترانک یا ترانکینگ چیست؟

ترانک یا ترانکینگ چیست؟

ترانک یا ترانکینگ چیست؟ در این مقاله به شما خواهیم گفت ترانک یا ترانکینگ چیست؟ و از چه متریال ساخته شده و مزایای و کاربرد ترانک یا ترانکینگ چیست؟ تراکینگ را می توان با تقسیم کننده های (دیوایدرهای) ثابت و همچنین تقسیم کننده های (دیوایدرهای) متغیر و قابل تنظیم سفارش داد و دلیل اصلی استفاده […]