فرمول خم سینی کابل

فرمول خم سینی کابل

فرمول محاسبهٔ خم سینی کابل به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله اندازه و وزن کابل، فاصله بین نقاط پشتیبانی و مواد مورد استفاده در سینی کابل. یکی از فرمول‌های رایج برای محاسبه ظرفیت بار سینی کابل به صورت زیر است: ظرفیت بار = (W x C) / L در این فرمول: – W وزن […]