تولید کننده سینی کابل برای صنایع مخابراتی

تولید کننده سینی کابل برای صنایع مخابراتی

تولید کننده سینی کابل برای صنایع مخابراتی چرا اتصال سیم در صنعت مخابرات مهم می باشد؟ مدت‌هاست زمین‌گیری یکی از موضوعات بحث‌ برانگیز می باشد. با توجه به این موضوع ، با گسترش تجهیزات دیجیتال با فرکانس بالا، این مشکل به طور فزاینده ای پیچیده شده است. زمین به اتصال یا یک هادی الکتریکی که […]