خطرات بارگذاری بیش از حد سینی کابل

خطرات بارگذاری بیش از حد سینی کابل

خطرات بارگذاری بیش از حد سینی کابل خطرات بارگذاری اضافی در سینی کابل موضوعی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. طبق قانون ملی برق (NEC)، سیستم سینی کابل مجموعه ای از سینی ها یا گروهی از سینی ها به همراه تجهیزات و اتصالات مرتبط می باشد. این کیت از یک سیستم ساختاری […]