اصول حفاظت الکتریکی و انواع تجهیزات حفاظتی

اصول حفاظت الکتریکی و انواع تجهیزات حفاظتی

منظور از حفاظت الکتریکی اقداماتی است که باید در تأسیسات الکتریکی به عمل آورد تا خطرات ناشی از جریان برق سبب صدمه زدن به شخص، دستگاه ها، مصرف کننده ها و سیم های حامل جریان برق نشود. برای جلوگیری از این نوع خطاها باید از انواع حفاظت الکتریکی مثل کلید اتوماتیک اشنایدر استفاده کرد. در این مقاله […]