نحوه خم زدن لبه های سینی کابل

نحوه خم زدن لبه های سینی کابل

سینی‌های کابل یکی از اجزای مهم در صنعت برق و الکترونیک هستند که برای مدیریت و سازماندهی کابل‌ها استفاده می‌شوند. این سینی‌ها به عنوان یک راهکار ایمن و کارآمد برای هدایت و محافظت از کابل‌ها در مسیرهای مشخص عمل می‌کنند. یکی از مراحل کلیدی در تولید سینی کابل، خم زدن لبه‌های آن است که شکل […]