سینی کابل PVC چیست و مهمترین ویژگی هایی آن

سینی کابل PVC چیست و مهمترین ویژگی هایی آن

بارها در مقالات دیگر ذکر شد، سینی کابل یک سیستم پشتیبانی مکانیکی می باشد که می تواند کابل های الکتریکی مورد استفاده برای توزیع برق، کنترل و ارتباطات را پشتیبانی نماید. به عبارت دیگر، این یک راه حل ایده آل برای اجرای مقادیر زیادی کابل برق یا داده در بالای سر یا زیر زمین است. […]