سی ریل گالوانیزه

سی ریل گالوانیزه

سی ریل گالوانیزه کاوه. با برش ورق فولادی و گالوانیزه گرم آنها تولید می شود. همچنین بر اساس استانداردهای BSEN61537 و IEC61537 ساخته شده اند، بست های چنگالی کابل و لوله باید از مواد اولیه مشابه سی ریل گالوانیزه اصلی ساخته شوند. این بدان معنی است که آنها باید دقیقاً با همان کیفیت تولید گردند. […]