کابل Ethernet یا شبکه

کابل Ethernet یا شبکه

کابل Ethernet یا شبکه ها را همه ما امروزه می‌شناسیم. کابل‌هایی که برای وصل شدن به شبکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. پربسامدترین شکل کاربرد این کابل‌ها اتصال مودم و کامپیوتر است. کابل شبکه نوعی اتصال سخت‌افزاری شبکه است. از این کابل برای اتصالات کامپیوترها و دستگاه ‌ها و تجهیزات شبکه از جمله اتصال دو یا […]